Om Asio

Om Asio

Asio produserer spill med pedagogisk innhold.

Våre spill motiverer til læring ved å ta i bruk interaktive medier. Vi ønsker å vekke nysgjerrighet og interesse for matematikk, språk og naturvitenskapelige fag blant unge.

Vi samarbeider med aktører fra det akademiske miljøet og spillindustrien, og vektlegger høy kompetanse.

Asio Partners: Kjeller Innovasjon, Forskningsrådet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Innovasjon Norge